WeatherPal

WeatherPal.se

När SMHI skulle lansera sin nya vädersajt riktad direkt mot läsaren och inte via tidningar eller radio, så stod de inför många utmaningar. De saknade både en strategisk plan och redaktionell kompetens, men satt på mycket kunskap och engagemang.

Jag började med att hålla ett antal utbildningar och workshops med teamet, (som mestadels bestod av meteorologer), om hur man skriver på webben, hur man sprider sitt innehåll, och hur man sätter upp arbetsrutiner för innehållsproduktionen.

Efter det agerade jag stöd både inför, under och efter lanseringen av sajten. Jag satt med på möten och bollade idéer, skrev guider och lathundar, hjälpte till att producera innehåll, och gav förslag teknisk utveckling av sajten.

 Vad jag gjorde: 

  • Utbildning och workshops
  • Strategisk och teknisk rådgivning
  • Stödguider och mallar
  • Innehållsproduktion
  • Copywriting för hemsida och sociala medier

"Louise är en av de bästa redaktionella resurserna i Sverige. Hennes kunskap om webbpublicering är utomordentlig.”

/ Kjell Lund, SMHI/weatherpal.se

Screen Shot 2016-02-25 at 17.19.23